Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

„Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba.“
Tob 4,7
Od roku 2003 som rozvedená. Počas manželstva manžel nechcel prispievať na spoločnú domácnosť, ani dcére na štúdium, hovoril, že nás nebude živiť, hoci som pracovala. Bol často agresívny, s dcérou sme zažívali psychické a fyzické násilie, urážal nás, vyhrážal sa, fyzicky napádal, často som volala políciu, stále sme mali konflikty, spolužitie bolo neznesiteľné a nevhodné pre vývoj vtedy ešte maloletej dcéry.

Po čase som ešte zistila, že manžel neplatil za byt, overila som si to na bytovom podniku, kde som sa dozvedela, že máme na byte vysokú dlžobu. Manžel mi klamal, odmietol za byt platiť. Splatiť vzniknutú vysokú dlžobu odmietol a ja som nemala dostatočný príjem na jej zaplatenie. Byt sme museli predať a prišli sme tak o vlastné bývanie. Po rozvode som zostala sama s dcérou, presťahovali sme sa na ubytovňu na Šoltésovej 22. Manžel odmietol na dcéru platiť výživné. Po čase sa k nám nasťahoval môj terajší partner.

V ubytovni a jeho okolí sa vyskytujú neprispôsobiví alkoholici, feťáci, bezdomovci, je tam špina, zlé medziľudské vzťahy, kriminalita. Pokúšala som sa situáciu riešiť s majiteľom, domovníkom, políciou, ale situácia sa nezlepšuje, ale zhoršuje. V ubytovni nie je vhodné prostredie pre dcéru, preto bola nútená nájsť si rôzne brigády a iný podnájom. Dcéra je momentálne nezamestnaná, tak mi s bývaním a finančnými výdajmi nevie pomôcť. Na ubytovni žijem v spoločnej domácnosti s druhom, ktorý je nezamestnaný. Tiež pri ňom zažívam psychické násilie, no čiastočne mi pomáha s platbami za byt.

Následkom poranenia v apríli 2011 som dostala trombózu, hrozila mi amputácia nohy, pohybujem sa pomocou bariel, mám dlhoročné bolesti, tŕpnutie rúk a ďalšie životné ťažkosti. Následkom toho som sa stala práceneschopná, chodím na rôzne vyšetrenia- cievne, neurológ, interné. Môj zdravotný stav mi nedovoľuje pracovať, preto som požiadala o invalidný dôchodok.