Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.

„Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, lebo som biedny a chudobný.“
Ž 86,1
Po rozvode so 4 deťmi som sa pretĺkala životom sama. Keďže ma nikto nechcel zamestnať, našla som si prácu na živnosť. Zarábala som dobre, vyšlo nám na podnájom, školu deťom, družiny, stravu v škole. Na potraviny nám ostávalo zvyčajne iba 200 eur a oblečenie nám dávali priatelia, kolegovia.
Hovorí sa, že 2. x do tej istej rieky nevstúpiš, ale život je krutý. Priateľ, na ktorého som sa spočiatku mohla spoľahnúť a vedel nás uživiť, sa zmenil. Otehotnela som a bábätko som si nechala. Svedomie mi nedovolilo ísť na potrat.

Od júla 2012 to bolo hrozné. Narodil sa malý Alex a otec sa zmohol len na to, že podpísal otcovstvo a oslavoval. Kočiarik som si kúpila sama, aj výbavičku. Ocko oslavoval..vždy s alkoholom...V októbri som za pomoci priateľov vyhodila s policajtmi z bytu...

Teraz som sama s piatimi deťmi a príjmom 400 eur. Ale bez alkoholu, bez internetu a s dlhmi. V decembri mi sestra doniesla večerník a našla som adresu OZ Majáku nádeje. Vypísali sme žiadosť a oni sa nám ozvali. Keď som sa dozvedela, čo všetko ponúkajú deťom, až som sa zasekla...štipendiá, tábory, výlety, potraviny ...najstarší syn dostal hneď zimnú bundu a topánky, dcéra nádherný kabát...Ani sa nám o tomto nesnívalo.

Vďaka všetkým ,ktorí dávajú zo svojho prebytku na Charitu. Vďaka tým, ktorí to rozdávajú.