Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán zhliadne na modlitbu núdznych a nepohrdne ich prosbami.“
Žalm 102,18

Vďaka podpore projektu od Nadácie Poštovej banky môžeme zrealizovať tvorivé dielne, do ktorých kvôli budovaniu medzigeneračných vzťahov zapojíme všetky 3 generácie. A tak mládež, dospelí v produktívnom veku a aj seniori budú sa môcť učiť šiť ručné výrobky, z korálok vyrábať náramky či náhrdelníky, vyrábať darčekové mydlá či sviečky.

            Projekt tak dopomôže k rozvoju pracovných návykov a zručností účastníkov, zvýšeniu sebavedomia a pocitu užitočnosť, prispeje k efektívnemu tráveniu voľného času a búraniu bariér či predsudkov voči ľuďom na okraji spoločnosti. No najmä podporí budovanie medzigeneračných korelácií a vzájomného porozumenia aj empatie.

            Ďakujeme Nadácii Poštovej banky za podporu projektu, cez ktorý nám pomáhajú pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.