Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, lebo som biedny a chudobný.“
Ž 86,1

S Gymnáziom Alejová sme už pred časom nadviazali veľmi peknú spoluprácu. Po zorganizovaní niekoľkých prednášok a charitatívneho predaja výrobkov sme vo štvrtok 7.12.2017 pokračovali v prednáškach pre študentov o chudobe rodín, činnosti Majáku nádeje a možnostiach pomoci zo strany školy.

Sme potešení, že na tejto škole funguje tzv. humanitný projekt, v rámci ktorého sa študenti zapájajú do rôznych charitatívnych akcií, čím sa formuje ich charitatívne vnímanie na potreby núdznych. V najbližších dňoch pripravujú zbierku suchých potravín a drogérie pre chudobné rodiny.