Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pretože chudák núdzu trie a úbožiak stoná, povstanem teda – hovorí Pán – zachránim toho, ktorým opovrhujú..“
Žalm 12,6

Zamestnanci firmy T-systems sa rozhodli prakticky pomôcť chudobným rodinám. Spravili finančnú zbierku, za ktorú následne zakúpili potraviny pre desiatky rodín v núdzi. Na Mikuláša ju priviezli do Majáku spolu aj s hračkami pre deti.

Rodiny sú veľmi vďačné za túto pomoc, lebo mnohé majú problém zakúpiť si aj základné potraviny. Potraviny budú mať ešte aj na Vianoce, čo im uľahčí pripraviť aspoň jednoduchú Štedrú večeru.

Ďakujeme všetkým z T-systems, ktorí takto prakticky prejavili skutok lásky voči núdznym.