Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„V obľube je človek čo sa zľutúva a rád pomáha.“
Žalm 112,5

Dobrovoľníctvo je neoddeliteľnou súčasťou mnohých organizácii a činnosť dobrovoľníkov je prínosom nielen pre samotné organizácie a ich klientov, ale celkovo aj pre spoločnosť. Preto sme radi, že aj na Slovensku sa zviditeľňuje činnosť dobrovoľníkov a to  formou ocenenia Srdce na dlani.

Maják nádeje je dobrovoľníckou organizáciou a bez dobrovoľníkov by nemohol napĺňať svoje poslanie, a to pomoc rodinám v núdzi. Preto sme aj my nominovali niekoľkých našich dobrovoľníkov ako jednotlivcov a taktiež aj celú skupinu Majáku nádeje.

V pondelok 4.12.2017 pri slávnostnom vyhodnotení Srdce na dlani Dobrovoľníckeho centra Košického samosprávneho kraja sme boli nesmierne potešení, že sme vyhrali ocenenie Srdce na dlani ako dobrovoľnícka skupina roka a zakladateľka Majáku nádeje – Soňa Vancáková vyhrala aj ocenenie Dobrovoľník roka.

Vážime si tieto ocenenia, sú pre nás aj spätnou väzbou za našu činnosť. No o to viac sa tešíme na odmenu v Nebi, lebo každý z nás to pomáha rodinám v núdzi z lásky.

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34