Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Len ty a ja môžeme spoločne uhasiť smäd toľkých ľudí po láske.“
Matka Tereza

Väčšina mamiek z rodín v núdzi z Majáku nádeje je dlhodobo nezamestnaná a mnohé z nich ešte ani nikdy neboli zamestnané. Majú problém zamestnať sa, či už kvôli tomu, že ako osamelé mamky vychovávajú svoje deti, alebo majú nízke vzdelanie, prípadne im chýba prax. Preto sa snažíme popri rôznych formách pomoci rodinám, pomáhať aj prostredníctvom formácie pracovných návykov a zručností – začali sme s tvorivými dielňami.

               Na tvorivých dielňach sa mamky učia vyrábať rôzne ručné výrobky. Z látok šijú levanduľové srdiečka, plátenné tašky, vankúše, obrusy, kuchynské rukavice a zástery. Popri rozvoji pracovných návykov a zručností mamky posilňujú aj svoj pocit sebahodnoty, budujú krásne vzťahy a pomáha im to aj k svojpomoci.

Ďakujeme Nadácii Pro Cassovia, že podporila náš projekt zameraný na tvorivé dielne pre rodiny v núdzi. Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať!