Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.“
Žalm 55,23

Maják nádeje je dobrovoľníckou organizáciou, ktorá už 8. rok pomáha rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. Bez dobrovoľníkov by Maják nádeje nemohol napĺňať svoje poslanie, a to pozdvihovať rodiny z hmotnej, morálnej a duchovnej biedy.

Vážime si pomoc každého dobrovoľníka, a jednou z foriem vďačnosti za ich činnosť je víkendové školenie dobrovoľníkov.

Tohtoročné zimné školenie bolo počas víkendu 1.-3.12. na Zemplínskej Šírave.  Súčasťou školenia boli prednášky zamerané aj na profesionálnu formáciu dobrovoľníkov, aby  svoju pomoc rodinám v núdzi poskytovali čo najefektívnejšie. Počas školenia bol vytvorený priestor aj na športové a oddychové aktivity, a predovšetkým na posilnenie vzťahov a plánovanie ďalších činností.

Ďakujeme MČ Košice – Ťahanovce sídlisko za finančnú pomoc pri realizácii školenia dobrovoľníkov.

 

 • 001
 • 01
 • 01s
 • 02
 • 02s
 • 03
 • 03s
 • 04
 • 04s
 • 05s
 • 06
 • 06s
 • 07
 • 07s
 • 08
 • 08s
 • 09
 • 09s
 • 10
 • 10s
 • 11s
 • 12
 • 12s
 • 13
 • 13s
 • 14
 • 14s
 • 15s
 • 16s