Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.“
Žalm 34,7

 

Maják nádeje je dobrovoľníckou organizáciou, ktorá už 8. rok intenzívne pomáha rodinám v hmotnej a sociálnej núdzi. Dobrovoľníctvom žijeme každý deň. Snažíme sa rodinám pomáhať rôznymi spôsobmi v ich ťažkých životných situáciách.

V stredu 15.11.2017 na Valnom zhromaždení DCKK bol Maják nádeje prijatý za  členskú organizáciu Dobrovoľníckeho centra Košického kraja.

Sme radi, že aj my môžeme byť súčasťou rozrastajúcej sa siete dobrovoľníckych organizácií na východnom Slovensku.