Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Nakloň, Pane, svoj sluch a vyslyš ma, lebo som biedny a chudobný.“
Ž 86,1

Milí naši priaznivci, chceme vám poďakovať za každý žetón v rámci výzvy „Vy rozhodujete, my pomáhame“, ktorý ste v Tescu vhodili pre Maják nádeje, aby ste tak podporili projekt „Tvorivé dielne pre rodiny v núdzi“. Vďaka vám sme hlasovanie vyhrali s počtom žetónov 8299 J

Financie budú použité na nákup materiálu na tvorivé dielne pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi. Osamelé mamky, mamky z viacpočetných chudobných rodín a ich dospievajúce dcéry tak budú mať možnosť na tvorivých dielňach učiť sa šiť, vyrábať korálkovú bižutériu a darčekové mydlá. Získajú pracovné návyky a zručnosti, ktoré im môžu pomôcť uplatniť sa na trhu práce, nakoľko mnohé z nich sú dlhodobo nezamestnané, prípadne ešte ani nikdy neboli zamestnané. Tvorivé dielne im tiež pomôžu pri rozvoji sebaúcty, efektívne vyplnia voľný čas a vytvoria priestor pre budovanie vzťahov a svojpomoc.

Aj v mene našich rodín vám ďakujeme za podporu! Vďaka vám môžu iní rásť J