Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím tvoje srdce túži.“
Žalm 37,4

Pred časom sa na nás so žiadosťou o pomoc obrátili zástupcovia Dom Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni. Prosili nás o zabezpečenie, resp. sprostredkovanie zakúpenia sušičky na prádlo pre účely ich prijímateľov sociálnej pomoci.

Napriek tomu, že sa nejedná o lokalitu v ktorej poskytujeme pomoc, sme sa po zvážení rozhodli podporiť toto zariadenie a prispeli sme na kúpu sušičky finančným obnosom v plnej miere. Sušičku zariadenie akútne potrebovalo vzhľadom na blížiace sa zimné obdobie.

Dostalo sa nám obratom viac násobné poďakovanie zo strany zodpovedných za toto zariadenie. Sme veľmi radi, že sme sa mohli pričiniť o zľahčenie ich podmienok.

Našu radosť však umocnil aj dar zo strany klientov tohto zariadenia. Poštou nám doručili obraz, ktorí namaľovali ľudia, ktorým sme pomohli. Hodnota tohto daru je pre nás neoceniteľná, veľmi si ho vážime a má v našich srdciach osobitné miesto.