Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých.“
Lk 14,13

V nedeľu 12.11. o 19:00 sa uskutočnil Benefičný koncert „Hudbou k srdcu, srdcom k pomoci“, na ktorý napísala projekt Ing. Henrieta Vagašiová, zamestnankyňa Slovenskej sporiteľne prostredníctvom Nadácie Slsp. Pani Henrieta pri organizovaní Benefičného koncertu spolupracovala s dominikánskym konventom v Košiciach, ktorý poskytol svoje priestory.

Boli sme milo potešení veľkým záujmom návštevníkov tohto podujatia, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 200 ľudí. Všetky miesta vo Veritase, kde sa koncert uskutočnil, boli obsadené. Na našu veľkú radosť sa koncertu osobne zúčastnil aj vzácny hosť, mons. Bernard Bober, arcibiskup metropolita.

Po úvodných príhovoroch otca priora a riaditeľky OZ Maják nádeje, zazneli prvé tóny koncertu. Samotné vystúpenie umelcov Mareka Vrábeľa a Tomáša Šelca, spolu s priliehavým výberom skladieb, vytvorili príjemnú atmosféru.

Po ukončení koncertu program pokračoval neformálnym stretnutím s umelcami v priestoroch Veritasu a pre všetkých účastníkov bolo v kaviarni pripravené občerstvenie. Slávnostná atmosféra sa preniesla medzi všetkých ľudí, ktorí zotrvávali v rozhovoroch.

Výťažok z koncertu 1.388,- €, bude venovaný rodinám v núdzi z OZ Maják nádeje, na preplatenie liekov a nájmov.

Srdečne ďakujeme Ing. Henriete Vagašiovej, všetkým ženám, ktoré piekli perníky, zamestnancom Slsp, ktorí pomáhali pri obsluhe, dominikánom a najmä umelcom, za príjemný večer. Naše poďakovanie patrí rovnako všetkým, ktorí podporili aj finančne túto dobročinnú akciu.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39