Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán podopiera všetkých, čo klesajú a dvíha všetkých skľúčených.“
Žalm 145,14

V sobotu 11. novembra sa v saleziánskom stredisku na Kalvárii uskutočnilo pravidelné, mesačné stretnutie rodín nášho združenia. Súčasťou stretnutia už tradične bola aj prednáška, ktorou nás obohatili rehoľné sestry z kongregácie Dcéry Božskej lásky z Michaloviec, sestra Christiánka a sestra Alžbetka, na tému: „Ako konať dobré skutky“.

Po prednáške nasledovalo zdieľanie v pracovných skupinách, na danú tému s pripravenými otázkami. Celé popoludnie sa nieslo v pokojnej atmosfére, so znakmi prijatia a srdečnosti.

Stretnutie sa ukončilo organizačnými pokynmi pre naše mamičky. Máme radosť z rozvíjajúcej sa obojstranne prospešnej spolupráce s rehoľami a kongregáciami.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54