Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou.“
Žalm 23,4

V dňoch 9. – 10. 11.2017 sme sa na základe pozvania zúčastnili IV. Medzinárodnej vedeckej konferencie v Michaloviciach na tému: „Spôsoby prepojenia systému sociálnych služieb a zdravotnej starostlivosti na úrovni komunitných a pobytových služieb regionálneho charakteru“. Konferenciu organizovala Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave – detašované pracovisko bl. Metoda Dominika Trčku Michalovce. V rámci príspevkov sme vystúpili s prednáškou: „Stratégie pre rozvoj prevencie pracovnej terapie a integrácie pre rodiny v núdzi v OZ Maják nádeje“.

 Sme radi, že tejto téme sa venuje čoraz väčšia pozornosť aj na akademickej pôde. Vážime si aj pozvanie, ktoré sa nám dostalo a ďakujeme organizátorom za ich milé pozvanie na tejto akcii, ktorá nás svojím obsahom a príspevkami obohatila.