Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Kalkatu nájdeš na celom svete. Potrebuješ len oči, aby si videl. Všade sú ľudia, ktorí nie sú milovaní, ktorých nikto nechce...“
Matka Tereza

 Rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi nemajú často naplnené ani základné životné potreby. Minimom financií, ktoré majú, snažia sa pokryť stravu a bývanie. O iných položkách ani nerozmýšľajú. Deti z chudobných rodín nemajú rovnaké možnosti ako ich rovesníci. Mnohé z nich nepoznajú, čo je to detský tábor alebo kino.

Cieľom Majáku nádeje je komplexná starostlivosť o rodinu – teda aj umožnenie účasti detí na podujatiach a akciách, ktoré si ich rodičia nemôžu dovoliť.

Sme veľmi vďační, že sa nájdu organizácie a ľudia, ktorí nám v tom pomáhajú. Jednou z nich je Agentúra Silvi Production vo vedení s majiteľkou Silviou Nemčovičovou a pracovníčkou Katarínou Weissovou. Práve oni darovali deťom z rodín v núdzi z Majáku nádeje úplne zadarmo lístky na predstavenie Madagaskar, ktoré bude 24.11. v SteelArene.

Keď sme zisťovali záujem detí, mali sme možnosť zakúsiť ich prekvapenie a radosť, keď zistili, aký dar ich čaká. Všetci sa už veľmi tešia.

Ďakujeme Agentúre Silvi Production, že nám pomáhajú pomáhať!