Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pane ty vypočúvaš túžbu úbožiakov, vzpružuješ im srdce, ucho k nim nakláňaš.“
Žalm 10,17

Maják nádeje zorganizoval už 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktoré sú každoročne zamerané na ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Tento ročník sa niesol v znamení utrpenia a jeho významu v živote ľudí na periférii spoločnosti. Ako predošlé ročníky, tak aj tento mal praktické zameranie a bol tak prístupný širokej verejnosti.

               V stredu 18. októbra sa aula na Teologickej fakulte zaplnila desiatkami účastníkov, ktorí si mohli vypočuť prednášajúcich zo Slovenska, ale aj z Poľska, Čiech, Talianska a Nemecka. Prednášajúci predstavili svoje pomáhajúce organizácie a najmä sa podelili o ich skúsenosti s utrpením ľudí na okraji spoločnosti, či už to sú rodiny v núdzi, osamelé matky, rómovia, bezdomovci, onkologickí pacienti, závislí a utečenci. Nechýbali ani osobné svedectvá o utrpení a jeho prijatí.

               Účastníci tak mali možnosť zamýšľať sa nad ľudským utrpením a aj možnostiach pomoci trpiacim ľuďom. Naplnení novými podnetmi a poznaním môžeme týmto svetlom zmierňovať utrpenie ľuďom navôkol.

 

 

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16