Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba.“
Tob 4,7

Ako sa môže niečo zo svadobnej hostiny ujsť aj chudobným rodinám? Tak, že sa niekto rozhodne pomáhať aj v najkrajší deň svojho života.

Paťka a Mikuláš túžili sa o šťastie, ktoré majú, podeliť aj s ostatnými a dary nielen prijímať, ale aj dávať. Svadobným hosťom dali netradičnú výzvu, a to, aby namiesto kvetov darovali stravné lístky pre rodiny v núdzi. Mnohí hostia túto výzvu prijali, a tak spolu vyzbierali desiatky stravných lístkov, ktoré pomôžu chudobným rodinám z Majáku nádeje až na niekoľko mesiacov.

Milí mladomanželia a svadobní hostia, aj touto cesto vám chceme poďakovať za vaše vynaliezavé srdcia pre pomoc núdznym. Milá Paťka a Mikuláš Feketeovci, na vašej spoločnej životnej ceste vám prajeme, aby vaša láska naďalej rástla a šírila sa aj na ľudí navôkol.