Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán môj a Boh môj, ujmi sa môjho sporu.“
Žalm 35,23

Ako sa môže niečo zo svadobnej hostiny ujsť aj chudobným rodinám? Tak, že sa niekto rozhodne pomáhať aj v najkrajší deň svojho života.

Paťka a Mikuláš túžili sa o šťastie, ktoré majú, podeliť aj s ostatnými a dary nielen prijímať, ale aj dávať. Svadobným hosťom dali netradičnú výzvu, a to, aby namiesto kvetov darovali stravné lístky pre rodiny v núdzi. Mnohí hostia túto výzvu prijali, a tak spolu vyzbierali desiatky stravných lístkov, ktoré pomôžu chudobným rodinám z Majáku nádeje až na niekoľko mesiacov.

Milí mladomanželia a svadobní hostia, aj touto cesto vám chceme poďakovať za vaše vynaliezavé srdcia pre pomoc núdznym. Milá Paťka a Mikuláš Feketeovci, na vašej spoločnej životnej ceste vám prajeme, aby vaša láska naďalej rástla a šírila sa aj na ľudí navôkol.