Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Až v nebi sa dozvieme čo sme dlžní chudobným za to, že nám pomohli lepšie milovať Boha.“
Matka Tereza

V knižniciach sa pohybuje veľké množstvo študentov, ktorí hľadajú vhodnú literatúru, alebo pracujú na záverečných prácach. Vedúca knižnice na Teologickej fakulte v Košiciach, Dáša Fedorková je žena so srdcom na správnom mieste. Kde je potrebná pomoc, tam nájdete aj ju. Prišla s návrhom, aby sme v priestoroch knižnice mohli umiestniť baner Majáku nádeje, spolu s informačnými letákmi a publikáciami, ktoré hovoria o spôsoboch pomoci rodinám v núdzi. Zároveň na malom stolíku vystavila ručné výrobky našich rodín, ktoré žiaria pestrosťou a šikovnosťou tých, ktorí ich vyrobili. Aj takýmto netradičným spôsobom nám pani Dáša ukázala, že pomoc chudobným sa dá zviditeľniť celkom jednoducho. Za jej ochotu a otvorené srdce pre núdznych, jej ďakujeme.