Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Ja som síce biedny a chudobný, no Pán sa o mňa stará.“
Žalm 40,18

                Pedagógovia a študenti Gymnázia Alejová sa rozhodli pomôcť rodinám v núdzi. Zorganizovali charitatívny predaj výrobkov našich rodín z tvorivých dielní.

                Najprv v rámci rodičovského združenia sme rodičom v krátkosti predstavili zameranie Majáku nádeje. Následne po skončení rodičovského združenia si mohli rodičia za dobrovoľný príspevok zakúpiť levanduľové srdiečka, tašky, vankúše, darčekové mydielka či náramky. Ďalší deň sa výrobkov zhostili študenti a niečo zvýšilo aj pre pedagógov v zborovni.

Ďakujeme p. riaditeľovi Ľubomírovi Sobekovi za jeho otvorenosť pre charitatívnu formáciu študentov, p. profesorovi Slavomírovi Dzugasovi za ochotu a koordináciu akcie a všetkým pedagógom, rodičom a študentom, ktorí zakúpením výrobku pomohli chudobným rodinám s malými deťmi.

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.