Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


Očakávaj Pána a buď statočný. Srdce maj silné a drž sa Pána.“
Žalm 27,14

 Oslovili nás, že chcú pomôcť rodinám v núdzi, že ich najkrajší deň si nechcú nechať len pre seba...

Ivka a Matúš prišli s krásnym nápadom. Najprv nám povedali, či by sme im neušili levanduľové srdiečka, na ktoré dajú menovky počas svadobnej hostiny. Naše mamky na tvorivých dielňach sa potešili, že sa môžu pustiť do prípravy srdiečok na tak krásnu príležitosť.

S vynaliezavou pomocou šli ďalej ... Svadobných hostí vopred poprosili, aby v rámci gratulácií po sobáši im nedávali kvety, ale namiesto toho peniažky (ktoré by inak dali za kvety), aby darovali chudobným rodinám s malými deťmi. A tak svadobní hostia namiesto kvetov vhadzovali do pripravenej pokladničky finančný dar pre rodiny v núdzi z Majáku nádeje.

Spolu vyzbierali krásnu sumu, ktorá pomôže mnohým rodinám v núdzi na zakúpenie liekov, potravín či preplatenie nájmov.

Ďakujeme mladomanželom Bílym za ich otvorené srdce pre pomoc núdznym, že lásku, ktorú majú medzi sebou, vynaliezavým spôsobom šíria ďalej. Ďakujeme ich svadobným hosťom, ktorí prijali túto výzvu a svojim darom pomohli rodinám v núdzi.

Na spoločnej životnej ceste prajeme mladomanželom Bílym Božie požehnanie, ochranu Panny Márie, vernú lásku, vzájomné porozumenie a rodinnú pohodu.