Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“
Mt 5,3

  V dňoch 30. septembra a 1. októbra 2017 sme sa zúčastnili na Celodiecéznej odpustovej Slávnosti na pútnickom mieste v Obišovciach. Odpust vyvrcholil slávnostnou sv. omšou v nedeľu o 10:30, ktorú  celebroval arcibiskup-metropolita Mons. Bernard Bober. Jej súčasťou bolo zasvätenie arcidiecézy Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Spolu s ostatnými pútnikmi sme boli svedkami veľkej duchovnej udalosti, ktorá nás povzbudila vo viere. Počas nedele sme s povolením správcu farnosti  Mgr. Michala Harakaľu, ponúkali pútnikom výrobky z našich tvorivých dielní.

Ďakujeme pánovi farárovi za jeho ochotu a ústretovosť a tiež všetkým pútnikom, ktorí svojou štedrosťou prispeli k zmierňovaniu neľahkého položenia ľudí v hmotnej núdzi.