Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


Nakloň ku mne svoj sluch, ponáhľaj sa a zachráň ma.“
Žalm 31,3

Zamestnanci spoločnosti T-Systems sa rozhodli pomôcť ľuďom v núdzi. Zorganizovali zbierku školských potrieb, ktoré darovali deťom zo sociálne slabých rodín z Majáku nádeje. Zošity, obaly, kalkulačky, anglické a nemecké slovníky, pravítka, perá, ceruzky, fixky, farbičky, dosky na zošity, tašky, vodové farby, štetce, kružidlá a kopec ďalších užitočných vecí do školy pomôžu desiatkam detí z rodín v núdzi.

Naše rodiny často nemajú zabezpečené ani základné ľudské potreby. Trpia nevhodným ubytovaním, nezamestnanosťou, nedostatkom financií, často sa stáva, že im neostane ani na jedlo aj niekoľko dní. Preto si veľmi vážia akúkoľvek pomoc. Deti sa tešia úplne novým školským potrebám a rodičom sa uľavilo, že na niekoľko mesiacov majú o jednu položku v ich rozpočte je menej.

V menej rodín v núdzi ďakujeme zamestnancom T-Systems, že myslia na tých najbiednejších a prinášajú aj radosť do detských srdiečok.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05