Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Ja som síce biedny a chudobný, no Pán sa o mňa stará.“
Žalm 40,18

Základná škola Bernoláková 18 v Košiciach je prvou školou, ktorá ochotne nadviazala spoluprácu s Majákom nádeje. Už siedmy rok vytvára veľké spoločenstvo, ktoré sa skladá z učiteľov, rodičov a žiakov – a tí pomáhajú rodinám z Majáku nádeje rôznymi spôsobmi. Pravidelne zbierajú potraviny, pripravujú darčeky na Vianoce a nosia ich osobne rodinám v núdzi, zbierajú financie na konkrétne potreby rodín a kúpou výrobkov z dielní pomáhajú preplácať lieky, nájom a iné základné potreby rodinám.

Pani riaditeľka Mária Čačková nás pozvala na úvodné rodičovské združenie, aby sme rodičom mohli povedať o našej činnosti, ale najmä aby sme im dali spätnú väzbu na ich pomoc.

Sme veľmi vďační celej škole a rodičom za ich otvorené srdci, ochotu pomáhať a všímať si tých, ktorí sú na okraji spoločnosti.