Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Pán vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha.“
Žalm 72,12

V krásnu slnečnú sobotu 09.09.2017 sa konalo prvé stretnutie rodín OZ Maják nádeje v novom školskom roku.

Pre rodičov bola pripravená téma: "Ako skoncovať so starosťami a začať žiť". V rámci diskusie v skupinkách rodičia uvažovali nad tým, čo im robí najväčšie starosti v živote. Či sú starosti, ktoré sa v skutočnosti nestali, ale iba z nich mali vopred strach. Čo robia, keď majú starosti. A čo je na prvom mieste v ich živote.

Pre deti bola pripravená diskusia o letných zážitkoch a potom kopec hier a súťaží na ihrisku.

Po skončení práce a diskusie v skupinkách bolo pre rodiny pripravené „informačné okienko“, kde sa dozvedeli množstvo noviniek na tento školský rok. Deti boli motivované k návšteve kultúrnych podujatí a dospelí k aktívnemu prístupu práce na tvorivých dielňach.

Celú atmosféru spríjemňovalo občerstvenie a dobrá nálada prítomných. Pred odchodom domov si mohli účastníci vybrať z darovaného oblečenia, či krásnych donesených hračiek.

            Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom.

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05