Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


„Nikdy neodvracaj svoju tvár od chudobného, aby sa neodvrátila Božia tvár od teba.“
Tob 4,7

Vďaka Nadácií pre deti Slovenska a grantového programu Hodina deťom, sa budú môcť desiatky detí zo sociálne slabých rodín z Majáku nádeje zúčastniť každý mesiac kultúrnych podujatí a zábavno-formačných stretnutí. Formačné stretnutia máme pripravené aj pre rodičov.

            Dôvodom realizácie projektu je skutočnosť, že deti z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi majú nedostatok zážitkových a formačných aktivít. Ide o rodiny, ktoré často krát nemajú financie ani na zabezpečenie základných životných podmienok, ako je strava a nájomné. Rodičia sú zväčša deprimovaní vlastnou životnou situáciu s negatívnym a beznádejným pohľadom na budúcnosť, a to prenášajú aj na deti, ktoré namiesto radostného a hravého detstva zažívajú strach, smútok, beznádej, hádky a niekedy preberajú starosti rodičov na seba.

            Prostredníctvom projektu chceme deťom a mladým ukázať, že človek je viacrozmerný, teda má zložku telesnú, duševnú, duchovnú a sociálnu a aj napriek zlej finančnej situácii sa môže rozvíjať a osobnostne rásť. Deti môžu zažiť rôzne kultúrne podujatia (divadlá, kiná, múzeá, ZOO, hrady, jaskyne...), hry a niečo užitočné sa naučiť prostredníctvom formačných prednášok. Podobne aj rodičom chceme pomôcť a vniesť im nádej na zmenu, preto súčasne bude prebiehať aj formácia rodičov.

Deti, mladí aj rodičia sa tešia na všetko krásne a prospešné, čo ich vďaka Hodine deťom čaká.