Číslo účtu

2769833457/0200

IBAN SK72 0200 0000 0027 6983 3457

Ako získať pomoc

Vypíšte dotazník z formulárov a zašlite na adresu Občianskeho združenia. My sa s vami skontaktujeme a zvážime formu pomoci.


Plesám a teším sa, že si milosrdný, lebo si zhliadol na moju poníženosť.“
Žalm 31,8

Kláštor Premenenia Pána v Sampore je od roku 2010 domovom nového mníšskeho spoločenstva, snažiaceho sa obnoviť mníšsky spôsob života na Slovensku.

Mnísi prejavili svoje otvorené srdce pre chudobné rodiny. Po prvotných informáciách z našej strany o poslaní a cieľoch Majáku nádeje, nám dali ponuku na charitatívny predaj výrobkov z tvorivých dielní v ich kláštore.

Prvý krát sa tak udialo na sviatok Premenenia Pána, kedy sa v benediktínskom kláštore každoročne koná odpustová slávnosť. V ochote pomáhať chudobným, pokračujú bratia benediktíni aj naďalej.

Sme veľmi radi, že myšlienka pomoci núdznym oslovuje čím ďalej tým viac reholí, cirkevných spoločenstiev a hnutí na celom Slovensku.

Úprimne ďakujeme bratom benediktínom za prijatie v ich spoločenstve, za nezištnú pomoc a ochotné srdce.